Journal

Vďaka patrí našim zamestnancom

Túto neľahkú situáciu zvládneme iba so vzájomnou ohľaduplnosťou a úctou.

V tejto chvíli patrí naša vďaka všetkým našim zamestnancom. Tým, ktorí sa starajú o to, aby ľudia na Slovensku dostali všetko, čo potrebujú. Uvedomujeme si, že sú v prvej línii a pri kontakte s verejnosťou sú práve oni tí najzraniteľnejší.  Preto neustále zvyšujeme ich bezpečnosť a zabezpečujeme pre nich ochranné a dezinfekčné prostriedky. Za ich nesmierne úsilie im patrí naša vďaka a morálne aj finančné ocenenie.

Ďalšie články