Journal

Nezáleží na veku, hľadáme kolegyne a kolegov do tímu!

V BILLA sa zameriavame na budovanie inkluzívneho a rozmanitého pracovného prostredia, preto hľadáme talentovaných ľudí bez ohľadu na vek. Veríme, že skúsenosti a životná múdrosť starších kolegýň a kolegov sú pre nás rovnako cenné ako entuziazmus a energia mladých ľudí.

Ako sa dostať k príležitosti bez skúsenosti? 

Vo svete zameranom na výkon a úspech sa mladí ľudia často stretávajú s otázkou: “Kde nájsť priestor na rast a rozvoj, keď nemám veľa skúseností?” V BILLA sme presvedčení, že každý má právo na šancu a práve preto dávame priestor mladým ľuďom, ktorí túžia získať cenné skúsenosti a posunúť sa vpred vo svojej kariére. Vďaka programom ako je duálne vzdelávanie alebo Praktický výcvik môžu študenti už počas stredoškolského štúdia začať budovať svoju kariéru, zarobiť si vlastné peniaze a získať potrebné skúsenosti do budúcnosti. 

​V BILLA oceňujeme snahu, entuziazmus a chuť učiť sa. Preto dávame mladým ľuďom priestor na rozvoj aj napriek tomu, že nemajú veľa skúseností. Prispievame tak k ich možnosti lepšieho zaradenia sa do riadneho pracovného procesu. Je to obohacujúca skúsenosť, z ktorej benefitujú obe strany. 

Prečo sa oplatí u nás pracovať?

  • Flexibilita: Ponúkame rôzne pracovné úväzky, aby ste si prácu mohli prispôsobiť svojim potrebám.
  • Univerzálne role: Na predajni zastávame koncepciu univerzálnych rolí, tzn. že sa budete venovať rôznym aktivitám a budete mať možnosť rozvíjať si rôzne zručnosti a odkryť v sebe nové kvality.
  • Podpora a rozvoj: Podporujeme vzdelávanie a rozvoj našich zamestnancov a ponúkame im možnosti kariérneho rastu.
  • Priateľský kolektív: V našej spoločnosti panuje priateľská atmosféra, ktorá podporuje tímovú prácu a vzájomnú pomoc.
  • Férové ohodnotenie: Ponúkame férové ohodnotenie práce a benefity, ktoré vám pomôžu zlepšiť váš pracovný aj osobný život.

Ak chcete pracovať v prostredí, kde sú si všetci rovní a kde môžete plne rozvíjať svoje kvality a prednosti, pridajte sa k nám. Získajte cenné skúsenosti, stretnite nových ľudí a budujte si úspešnú kariéru v spoločnosti, ktorá si váži váš potenciál. Nebojte sa výzvy a nájdite svoje miesto v našom BILLA kolektíve.

Ďalšie články