Journal

Ocenenia pre šikovných študentov

V rámci tohtoročného oceňovania šikovnosti študentov sme nezabudli ani na našu duálnu študentku, Petru Sládekovú, ktorej vnímavosť a chuť spoznávať všetko nové boli od samého začiatku veľmi inšpiratívne, a to nielen pre nás. Počas svojho pôsobenia totiž ochotne pomáhala aj pribúdajúcim žiakom duálneho vzdelávania, aktívne sa zapájala nielen do komunikácie so zákazníkmi, ale v rámci vzdelávania si postupne prešla aj potrebnými činnosťami na všetkých našich oddeleniach.

Radi by sme vyzdvihli jej zodpovedný prístup k plneniu zadaných úloh a to, že sa na ňu dalo za každých okolností spoľahnúť – jej pôsobenie ako žiačky duálneho vzdelávania teda hodnotíme ako výborné. Škola môže byť rozhodne hrdá na tak zodpovednú, šikovnú a vždy usmiatu žiačku, ktorá s pozitívnym prístupom a ochotou pomáhala aj ostatným.

Pre spoločnosť BILLA je veľkým prínosom a veríme, že sa po úspešnom absolvovaní stane jedným z našich zamestnancov.

Ďalšie články