Ak budeme všetci pristupovať k veciam zodpovedne, dopadne to dobre

Rozhovor s pani Marcelou Bachratou, vedúcou oddelenia kvality, o aktuálnej situácii.Bratislava, 3. 4. 2020. Vedúca oddelenia kvality spolu so svojím tímom majú toho na starosti dosť aj v bežnej situácii. Ich úlohou je sledovanie dodržiavania hygienických predpisov, školenia zamestnancov, sledovanie legislatívnych zmien a ich uplatňovanie v postupoch vnútri firmy. Spracovávajú výsledky kontrol, dohodujú nápravu a podieľajú sa na aktualizácii systémov a postupov. Aký je…

Ochranné plexisklo

Zhovárame sa s Jozefom Zapletalom, vedúcim predajne na Nobelovom námestí v Petržalke. „Ochranné plexisklá sú dobrá vec na ochranu zamestnancov aj zákazníkov,” hovorí Jozef. „Kolegovia ich privítali, neobmedzuje ich to, hoci si museli zvyknúť na inú manipuláciu s hotovosťou. Dokonca sa na plexisklá aj vopred pýtali. Každý deň máme teraz niečo nové. Rúška a rukavice nám prácu vôbec nekomplikujú…