Journal

Ak budeme všetci pristupovať k veciam zodpovedne, dopadne to dobre

Rozhovor s pani Marcelou Bachratou, vedúcou oddelenia kvality, o aktuálnej situácii.
Bratislava, 3. 4. 2020.

Vedúca oddelenia kvality spolu so svojím tímom majú toho na starosti dosť aj v bežnej situácii. Ich úlohou je sledovanie dodržiavania hygienických predpisov, školenia zamestnancov, sledovanie legislatívnych zmien a ich uplatňovanie v postupoch vnútri firmy. Spracovávajú výsledky kontrol, dohodujú nápravu a podieľajú sa na aktualizácii systémov a postupov.

Aký je ten najpodstatnejší rozdiel od vypuknutia pandémie?

Samozrejme, prioritne sme sa sústredili na zabezpečenie dezinfekčných a ochranných prostriedkov. Hlavne zo začiatku to bolo veľmi náročné, pretože na trhu ich bol nedostatok. Ak máme možnosť získať nové dezinfekčné prostriedky, musíme sledovať ich zloženie, či sú schválené príslušným štátnym orgánom a majú certifikát. Musíme navrhnúť a zaviesť spôsob ich používania, tzv. dezinfekčný plán, v rámci ktorého treba napríklad uviesť ako dlho je dezinfekcia účinná, či je prípravok potrebné po aplikácii utierať, ako často robiť dezinfekciu a podobne.

Zmenilo sa toho teda veľa?

Pri samotnej dezinfekcii sa toho až tak veľa nezmenilo. Neustále vedieme zamestnancov k dodržiavaniu prísnych hygienických noriem. Nakupujúci ľudia si to možno doteraz nevšímali a spoločnosť na to kladie väčší dôraz až teraz. Tou najviditeľnejšou zmenou sú už istý čas asi rúška. V rámci preventívnych opatrení sme mali v zásobe určitý počet rúšok, avšak nikto nemohol predvídať súčasný stav, a tak ich bol po vypuknutí pandémie nedostatok. Zareagovali sme však veľmi rýchlo a podarilo sa nám nájsť viacerých dodávateľov plátenných rúšok. Doteraz sme ich nakúpili v tisícoch, aby ich mal každý zamestnanec v zmene niekoľko. Zamestnanci dostali inštrukcie, ako manipulovať s rúškom, ako často ho meniť, prať a dezinfikovať. Uvedomujeme si, že zamestnanci v predajniach sú v prvej línii, takže o nich musí byť postarané, pretože sú najohrozenejší.

Čo riešite momentálne?

Prakticky už máme doriešenú a zabezpečenú dezinfekciu povrchov a prostriedky na osobnú dezinfekciu zamestnancov, ako aj ochranné prostriedky pre našich zákazníkov. Rúšok máme nakontrahovaných dostatok do rezervy a dezinfekciu na dennodenné používanie sme dodali doteraz v tisíckach litrov. Nariadenia sa menia tak rýchlo, že človek musí vedieť dynamicky a správne rozhodnúť. Taká je však naša práca. Ak k nej budeme všetci pristupovať zodpovedne, verím, že všetko dopadne dobre.

Ďalšie články