V BILLA neriešime aké máte vlasy, vierovyznanie, či pohlavie. Pozeráme sa na vaše vnútorné kvality.

V BILLA veríme, že kvalita je v nás. V ľuďoch. Práve ľudia tvoria kvalitu samotnej BILLA.

Na to, že sú pre nás dôležité vnútorné kvality ľudí poukazujeme v našej novej kampani, ktorej cieľom je poukázať na celospoločenskú tému diverzity a inklúzie. BILLA je zamestnávateľom bez predsudkov, ktorý si vyberá na základe vnútorných kvalít človeka.

Naša kolegyňa Dominika nám porozprávala o svojich pracovných skúsenostiach a kvalitách, ktoré u seba aj vďaka nim v sebe odkryla. A kam ju doviedla jej cieľavedomosť a chuť sa učiť, sa dozviete v našom poslednom rozhovore.

Akú strednú školu si navštevovala?

Navštevovala som gymnázium.  Následne sa automaticky odo mňa očakávalo, že budem pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Prijali ma na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor Ľudské zdroje a personálny manažment.

Aký predmet ťa v škole najviac zaujal?

Zaujímali ma skôr predmety, kde som sa mala možnosť naučiť niečo, čo viem využiť v praxi.Napríklad na vysokej škole sme mali podnikové hospodárstvo. Učili sme sa ako si spraviť daňové priznanie alebo ako spraviť odpočet majetku vo firme.

S akými výzvami si sa počas štúdia stretla?

Na vysokej škole sme robili rôzne projekty. Páčilo sa mi, že sme neboli každý sám za seba, ale tvorili sme tím. Výzvou pre nás bolo dať všetko dokopy, keďže nie všetci spolužiaci pochádzali z Trenčína. Bolo potrebné zladiť viacero vecí, ako napríklad čas a dostupnosť. Najväčšia výzva pre mňa bola moja bakalárska práca a dokončiť vysokú školu.

Mala si možnosť venovať sa nejakým mimoškolským aktivitám?

Priznám sa, som skôr workoholik. Zvyčajne si vždy stanovím ambiciózny cieľ. Bežne som mala2-3 brigády naraz. Na strednej škole som si zaumienila, že budem mať nové auto. Všetky peniaze z brigády som si odkladala práve na to.

Aké pracovné pozície si zastávala pred nástupom do BILLA?

Najčastejšie to boli brigády, kde som mala možnosť nadobudnúť bohaté skúsenosti. Najdlhšie som pracovala na čerpacej stanici v Trenčíne, približne 7 rokov. Prevládala tam rodinnáatmosféra. Keď videli, čo vo mne je, tak ma púšťali už aj ako brigádničku k iným, dôležitejšímveciam. Po škole som išla robiť v rámci jedného projektu do poisťovne, kde som si prešla ajpredajom, prijímaním ľudí a následne som mala aj svoj vlastný tím. Potom prišiel COVID, osobné stretnutia nebolo možné realizovať, tak som si začala hľadať inú prácu. A skončila som v BILLA.

Aké boli tvoje najvýznamnejšie úlohy a zodpovednosti v predošlých brigádach?

Na prvé miesto by som zaradila kontakt so zákazníkom. Následne príjem tovaru, plánovanie a spracovanie dochádzky. Jedná sa o zhrnutie toho, čo robím teraz. Postupne som naberala počas tých rokov skúsenosti.

Aké kvality si vďaka predošlým prácam odkryla?

Cieľavedomosť. Keď si niečo zaumienim, tak si idem za tým. Stále spoznávať a učiť sa niečo nové.

A v akých oblastiach by si sa ešte chcela v BILLA zlepšiť?

Stále je tu priestor učiť sa nové veci. Chcela by som sa zlepšiť v oblasti ľudských zdrojov, keďže som ju študovala. V budúcnosti by som rada postúpila na vyššiu pozíciu a spoznala ako fungujú procesy.

Aké sú podľa teba najdôležitejšie kvality v práci?

Myslím si, že dobrá nálada. Pretože poznám sama na sebe, že keď nemám dobrú náladu, tak sa to prenesie aj na ostatných. Ďalej spolupráca s kolegami, sme tu jeden tím.

Aké vlastnosti a zručnosti by podľa teba mali mať kvalitní ľudia?

Chuť pracovať je u nás asi najdôležitejšie. Následne chuť zapájať sa, pomáhať jeden druhému, byť kolegiálny.

Ako svojich kolegov motivuješ a inšpiruješ, aby sa stali kvalitnými ľuďmi a kolegami?

Snažím sa ich viesť dopredu, byť im nápomocná. Zaujímam sa o to, či je všetko v poriadku alebo s čím im viem pomôcť. Myslím si, že to zahreje pri srdci, keď sa sama od seba zoberiem a idem im pomôcť. Snažím sa s nimi nadväzovať priateľský prístup.

Ako sa snažíš v rámci svojej pozície poskytovať zákazníkom kvalitné služby?

Určite ich treba počúvať a snažiť sa im stopercentne vyhovieť. My nechceme, aby človek iba nakúpil a odišiel, ale chceme, aby sa aj vrátil, aby sa cítil príjemne. Veľmi zaváži aj to, ako sa cítia zamestnanci. Predsa len, v prvom rade sú so zákazníkom v kontakte oni. Z mojej pozície chcem, aby sa zamestnanci cítili dobre a potom tú energiu preniesli aj na zákazníkov.

Naša kolegyňa Renáta je skutočným dôkazom, že dátum narodenia je len číslo a človek keď má chuť a odhodlanie, dokáže čokoľvek. Priblížila nám život v období komunizmu, aké kvality vďaka skúsenostiam odkryla a čo jej pomáha na ceste za kariérnym cieľom.

Akú strednú školu si ukončila?

Vyštudovala som gymnázium. Chcela som pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale nestalo sa tak, uprednostnila som založenie rodiny.

Aký bol tvoj obľúbený predmet v rámci štúdia?

Môj obľúbený predmet bol slovenčina. Chcela som byť novinárkou. Knižky, romány, vlastná tvorba…to sú moje hobby.

S akými výzvami si sa stretla počas štúdia?

Vyrastala som v období komunizmu. V danej dobe boli možnosti obmedzené, neboli výzvy, proste nebolo nič. Všetko prišlo až neskôr.

Aké pracovné funkcie si vykonávala pred nástupom do BILLA?

Zväčša to boli administratívne funkcie. Kancelária a všetko s tým súvisiace.

Aké boli tvoje najväčšie pracovné úspechy?

V rámci pôsobenia v poisťovníctve, ako prví sme začali robiť kampaň na dôchodkové poistenie, druhý pilier. V danej dobe to znamenal veľký úspech pre celú poisťovňu. Boli sme na to hrdí, spravili sme si odborné certifikáty.

Utkvel ti v pamäti nejaký problém, či už pracovný alebo osobný, s ktorým si dlhodobo bojovala?

S odstupom času si uvedomujem, že môj najväčší problém bol, keď mi môj predchádzajúci zamestnávateľ nevyplatil mzdu. Do dnešného dňa sa nič nevyriešilo, aj napriek tomu, že sme to riešili aj trestným stíhaním. Do dnešného dňa neviem, aký je z toho všetkého záver. S ostatnými problémami som sa zvládla popasovať, no s týmto sa nedalo.

Akú kvalitu si vďaka svojim predošlým skúsenostiam odkryla?

Dokázala som si vybudovať odolnosť voči stresu, čo mi pomáha a poháňa ma vpred.

V rámci svojho pôsobenia v BILLA si mala možnosť nadobudnúť rôzne znalosti a zručnosti. Aké by si ešte chcela do budúcna nadobudnúť?

Aktuálne pracujem na pozícii Špecialistka oddelenia. Chcela by som si osvojiť zručnosti a naučiť sa nové veci, ktoré má vedieť Vedúca predajne a zatiaľ na súčasnej pozícii nepoznám.

Čo ti pomáha dosiahnuť tento kariérny cieľ?

Nasávať znalosti, veľa sa pýtať, veľa sa učiť.

Aké silné stránky si si so sebou priniesli do BILLA a ako ich využívaš?

Rýchlo a rada sa učím. Veľmi veľa vecí som sa tu musela naučiť, čo mi to pomohlo posúvať sa vpred.

Aká kvalita je pre teba v práci najdôležitejšia?

Pre mňa je dôležité, aby som sa v práci cítila dobre.

Ako sa v rámci svojej pracovnej pozície snažíš poskytovať zákazníkom kvalitné služby?

Kvalitná služba znamená, že sa im vieme prihovoriť, vieme ich počúvať, odhadnúť čo potrebujú. Náš zákazník, náš pán – to podľa mňa stále v obchode platí. Podľa toho by sme mali reagovať, hoci nie vždy nám je to po vôli.

Že vek je len číslo, nám potvrdzuje aj životný príbeh, s ktorým sa s nami podelil náš kolega Róbert Prokop. Jeho pestrý a veľmi zaujímavý životný príbeh vám odkryje v nasledujúcom rozhovore.

Akú strednú školu si navštevoval?

Ukončil som Strednú poľnohospodársku technickú školu v Bernolákove, odbor mechanizátor poľnohospodárskej výroby. Po ukončení štúdia som začal pracovať.

Mal si popri štúdiu priestor na nejaké mimoškolské aktivity? Ak áno, aké?

Ja som skôr športový typ, takže celý môj voľný čas som venoval športu. Hrával som futbal, trénoval som aj deti. Mám dvoch synov, ktorých som sa rovnako snažil naviesť na šport. Popri tom som sa venoval aj iným deťom, ktoré mali o futbal záujem. Robil som to skoro 20 rokov.

Aké pracovné pozície alebo funkcie si vykonával pred nástupom do BILLA?

Pracovať som začal na poľnohospodárskom družstve, ktoré sa počas môjho odchodu na vojnu v podstate rozpadlo. Po vojne som 2 roky pracoval v bývalom Chemickom závode Juraja Dimitrova, na oddelení výbušním. Následne som 20 rokov pôsobil v štátnej správe na pozícii Colník.

Aký najväčší úspech v rámci tvojich predošlých pracovných skúseností sa ti podaril a si na neho hrdý?

Počas práce v štátnej správe toho bolo viac. Pracoval som na Oddelení boja proti drogovej činnosti. Mali sme zásahy týkajúce sa heroínu a podobne, čo bolo v tej dobe považované za celkom nebezpečnú prácu, vzhľadom k situácii, ktorá bola v danom čase na Slovensku.

Aké kvality si vďaka svojim predošlým prácam odkryl?

V podstate som sa naučil pracovať v tíme a spoliehať sa na kolegov s tým, že aj oni sa mohli v akejkoľvek situácii spoľahnúť na mňa. Naučil som sa predovšetkým precíznosti a zodpovednosti.

V akých oblastiach sa ešte chceš zlepšiť v rámci spoločnosti BILLA?

Svet sa neustále mení a procesy napredujú. Človek sa musí vzdelávať vždy. To nás motivuje k tomu, aby sme sa neustále zdokonaľovali v oblastiach, ktoré nás zaujímajú a kde chceme dosiahnuť spokojnosť.

Do spoločnosti BILLA si si priniesol nejaké silné stránky. Aké to sú?

Jedna z takých stránok je, že som bol naučený doťahovať veci do konca. Keď sa niečo začne robiť, tak sa to musí dokončiť. Alebo urobiť to tak, aby som aj ja ako vedúci bol spokojný a aby aj vedenie bolo spokojné.

V čom si sa musel zlepšiť po príchode do spoločnosti BILLA?

Musel som sa naučiť veľa nových vecí, nové procesy. Ja som si nikdy nemyslel, že skončím niekde v obchode. To bola prvá vec, ktorá ma celkom samého zaskočila. Začínal som na jednej predajni v Záhorskej Bystrici na pozícii SBS. Na pozícii SBS som pracoval pol roka, keď ma vtedajšia Vedúca predajne prehovorila, aby som si skúsil pozíciu Zástupca vedúceho predajne. Zaujalo ma to veľmi a dodnes ma to baví. Ja si myslím, že som sa veľa vecí naučil a veľa sa ešte naučím. Vzdelávame sa celý život.

Čo je podľa teba najdôležitejšie v rámci kvality práce?

Človek si musí vedieť nastaviť procesy, ktoré musia fungovať. Bez tých procesov to jednoducho nejde. Pokiaľ máte napríklad aspoň polovicu zamestnancov, ktorí sa chcú učiť a ktorí to vedia, tak aj situácia Vedúceho predajne je trošku ľahšia. Samozrejme, tým nechcem povedať, že tí, ktorí nevedia, že sa ich to nesnažíme naučiť, ale nie vždy sa to podarí. Človek musí mať okolo seba tím. Jeden nezvládne nič.

Aké vlastnosti a zručnosti by mali podľa teba mať kvalitní ľudia?

Pokiaľ príde človek, ktorý má chuť a chce, tak si myslím, že každý sa naučí. Človeku je potrebné venovať trochu pozornosti, ukázať nejaké štandardy, procesy a nasmerovať ho.

Ako motivovať a inšpirovať svojich kolegov k tomu, aby boli kvalitnými ľuďmi?

Zastávam názor, že každému zamestnancovi treba pristupovať individuálne. Každý má inú povahu, slabé a silné stránky. Po pár dňoch sa ukáže, ako pristupovať ku konkrétnemu človeku. Domnievam sa, že motivovanie zamestnancov mi ide celkom dobre. Človek, keď niečo chce, tak musí aj niečo dať. Aspoň ja to tak beriem. Nemám na mysli nejakú protislužbu, ale niečo tým zamestnancom človek musí aj ponúknuť. Či už ide o nejaké posedenie alebo opekačku. Spoločný teambuilding je pre zamestnancov a zamestnankyne veľká motivácia.

V BILLA sa zameriavame na budovanie inkluzívneho a rozmanitého pracovného prostredia, preto hľadáme talentovaných ľudí bez ohľadu na vek. Nikol Javorská nám v otvorenom rozhovore prezradí, akým výzvam čelila ako Vedúca predajne vzhľadom na svoj vek a ako sa jej ich podarilo úspešne zvládnuť.

Čo sa týka tvojho štúdia, akú strednú školu si navštevovala?

Ja som navštevovala obchodnú akadémiu. Jednalo sa o spontánne rozhodnutie, aby som do budúcna aspoň niečo mala.

Mala si nejaký predmet, ktorý ťa veľmi zaujal? 

Mali sme predmet s názvom Tovaroznalectvo a tam sme sa rozprávali o výrobkoch, ako sa vyrábajú, o konzumácii, čo všetko sa môže z nich vyrábať, alebo variť. Toto ma dosť bavilo aj oslovilo. 

Prečo ťa to oslovilo?  

Veľmi mám rada dokumentárne filmy o tom, ako sa nejaké veci vyrábajú alebo ako sa pestuje nejaká zelenina, ovocie. Na Slovensko sa väčšina plodín a výrobkov dováža zo zahraničia. Ja osobne som bola vždy zástanca toho, aby sa kupovali čerstvé potraviny. Aj u nás doma sme museli pestovať jahody, pretože ja som kupované jahody nikdy nezjedla, pretože som nevedela odkiaľ sú alebo odkiaľ pochádzajú. A to sa so mnou tiahlo aj do všetkých prác. Aj teraz, čerstvé potraviny vždy nakúpim iba na svojej predajni, pretože viem, že čo a ako sa s tým robí. 

Aké kvality si vďaka ním v sebe odkryla?  

Osobne si myslím, že som začala byť o dosť náročnejšia na potraviny celkovo. Začala som byť dosť prieberčivá. Začala som skúmať, odkiaľ pochádzajú, čítala som rôzne referencie na internete, aj na krajiny, v ktorých sa to pestuje, čiže akú odrodu majú, z akej krajiny pochádzajú, či teda majú predpoklad, že budú čerstvé a ručia tú kvalitu alebo nie a podobne.

Aké pracovné funkcie si vykonávala pred nástupom do BILLA? 

Popri strednej škole som pracovala ako brigádnička v Tescu, potom som tam rovno nastúpila na pozíciu Nákupca. Ďalej som bola Vedúca smeny a následne som odišla. Pracovala som aj v pizzerii asi pol roka a neskôr ešte v jednej firme, kde som pracovala ako ekonómka a administratívna pracovníčka. To ma ale vôbec nebavilo. A potom som nastúpila do BILLA.

Ako každý, všetci sa stretávame aj s nejakými problémami. Ako si riešila tie tvoje? 

Na začiatku svojho pôsobenia na pozícií Vedúca predajne som sa stretla s nerešpektovaním a komunikačnou bariérou zo strany zamestnancov, ktorí sú v spoločnosti dlhšie alebo skôr generačne starší ako ja.

U mňa bolo dosť ťažké nadväzovať kontakt so svojimi zamestnancami. Mala som to aj v BILLA na začiatku. Toto bola pre mňa taká najväčšia výzva, ukázať tým ľuďom, že ich dokážem viesť, získať si ich dôveru, rešpekt, aby dokázali so mnou fungovať. 

Myslíš si, že je to kvôli veku?

Áno, párkrát mi to povedali. A presne toto isté som zažila, keď som prišla na túto predajňu. Väčšinou staršie ročníky majú naozaj problém rešpektovať tých mladších. Ak ale človek príde na to, ako má s nimi jednať, tak potom si získa rešpekt a funguje to. Aby pochopili, že sme nešli na vyššiu pozíciu lebo sme mladší, ale že človek má nejaké kvality, prečo sa dostal na to miesto. 

Dôležité je, že ak sa človek vypracuje na vyššiu pozíciu sám, tak ako aj ja, vie sa vžiť do ich situácií a nájsť spôsob ako s týmito ľuďmi fungovať. Nájsť spôsob ako ich inšpirovať, ako ich vie, motivovať a ukázať im svoje vlastné kvality plus poukázať aj ta tie ich.

Aké kvality si vďaka svojim predošlým skúsenostiam v práci odkryla?

Ja si myslím, že moja taká najväčšia je zodpovednosť. Snažím sa byť veľmi zodpovedný človek, aj veľmi spoľahlivý. Určite som sa veľmi vyvinula v komunikácii. Považujem sa za ťahača iných ľudí. Viem si ich získať, aby ma nasledovali. Aby vedeli, že keď pôjdu oni za mnou, ja budem stáť za nimi.

Aké silné stránky a zručnosti si si priniesla k nám do BILLA?

Viem sa rýchlo prispôsobiť, dokážem sa naučiť nové veci bez väčších problémov. Všímam si fungovanie procesov a hľadám možnosti zlepšenia, respektíve uľahčenia na predajni pre lepšiu a efektívnejšiu prácu pre svoje kolegyne a kolegov. Ďalej ma poháňa aj moja silná cieľavedomosť. Každý cieľ, ktorý si dám, tak ho musím splniť.  

Máš možnosť tieto silné stránky využívať aj na prínos pre BILLA?

Určite áno. Ak je mojim cieľom to, aby moja predajňa bola úspešná, aby dokázala zákazníkom dať to najlepšie z toho, čo dokážeme dať, tak na tom trvám. Nájdem hocijakú cestu, aby sme to vedeli ponúknuť. 

V čom si sa musela zlepšiť, keď si nastúpila do BILLA?

Vo svojej dochvíľnosti. V súkromí som strašne nedochvíľny človek. Takisto by som povedala, že somzískala oveľa väčšiu zodpovednosť. 

Aké sú podľa teba najdôležitejšie kvality v práci?

Osobne si myslím, že by človek mal byť komunikatívny, zodpovedný, spoľahlivý, otvorený novým veciam.  

Za úspechom Vedúceho predajne v Podunajských Biskupiciach je tvrdá práca. Aké kvality vďaka svojim pracovným skúsenostiam odkryl sa dozviete v otvorenom rozhovore s Kristiánom Klingom.

Akú strednú školu si vyštudoval? 

Odbornú technickú školu komunikačných sietí.

O aký predmet si prejavil najväčší záujem?

Jednoznačne odborná prax, pretože tam som mohol získať praktické skúsenosti. V rámci praxe sme navštevovali domácnosti, kde sme inštalovali rôzne zariadenia. Nešlo mi priamo o tú prácu, ale o ten kontakt so zákazníkom. Pre mňa to bolo najpodstatnejšie, to ma bavilo. Každý deň som bol u niekoho iného, vypočul si rôzne životné príbehy a pri tom som aplikoval všetko, čo som sa v škole naučil. 

A aké kvality si vďaka ním v sebe odkryl?

No, určite som prestal byť hanblivý. Možno mi to nikto neuverí, ale v mladosti počas stredoškolského štúdia som bol taký utiahnutý, tichý, najmenší v kolektíve. Postupne som sa prebojoval a dostal som sa do kolektívu. Prestal som sa báť a po pár rokoch som sa stal takým prirodzeným vodcom. Aj čo sa týkalo športových aktivít, bol som kapitánom florbalového a basketbalového klubu. Takže už tam to podľa mňa vo mne odokryli a už to len rástlo.

Z pohľadu pracovných skúseností, aké pracovné funkcie si vykonával pred nástupom do BILLA? 

Doštudoval som strednú odbornú školu elektrotechnickú a už tam som bol taký neistý, že či ma to baví alebo nebaví. Po doštudovaní som dostal možnosť u strýka robiť prevádzkara v kaviarni. Stále to však nebolo niečo, čo by som si mohol sám vybudovať, ja som v tomto bol totižto vždy cieľavedomý. Následne som okolo maturity dostal ponuku od otca ísť pracovať do Volkswagenu v rámci môjho odboru ako technik. Medzičasom som sa však zamestnal v LIDL-i ako pokladník-predavač v 2010. Z pokladníka predavača som postúpil na asistenta manažéra v  priebehu 7 rokov som bol zástupca manažéra. Vypracoval som sa až na vedúceho predajne, ale to som už nemal oficiálne na zmluve, pretože sa naše cesty rozišli kým došlo k podpisu. Takže v podstate som si za 7 rokov prešiel, čo sa týka obchodu, všetkými pozíciami.

Aké boli tvoje najvýznamnejšie úlohy a zodpovednosti na týchto pozíciách? 

Ja som bol vyhodnotený ako takzvaný krízový manažér. Takže mojou pracovnou náplňou bolo ísť identifikovať problémy na jednotlivých predajniach a čo v najkratšom čase ich napraviť. Zapájal som sa     do všetkých projektov v rámci firmy,  čo sa týka predaja. To beriem ako to najúspešnejšie, že firma mala tú dôveru vo mne, že ma dávala na tie problémové predajne. Ďalej ako zodpovednosť považujem to, keď sa na mňa obrátili keď sa spustil prvý koncept digitálnych kás a začal sa implementovať na celé Slovensko, tak v rámci najmodernejších predajní, čo bola prvá v Bánovciach nad Bebravou, tak som sa spolupodieľal na otvorení tej prevádzky. 

Aké kvality si vďaka svojim predošlým prácam takto odkryl? 

Neviem, možno komunikatívnosť, nejakú tú cieľavedomosť a disciplínu. Je to treba, pretože to nerobíš len pre seba, robíš to aj pre toho zamestnávateľa.

V akých oblastiach sa chceš u nás v BILLA zlepšiť? 

Priamo u nás by som možno chcel vyskúšať niečo iné ako predaj. Mojim cieľom je sa dostať niekam k ľudským zdrojom. Medzičasom som si uvedomil, že milujem prácu s tými ľuďmi. Nechcem sa pozerať len na tú kvalitu, čo mám v sebe ja,  že viem ten tím viesť, viesť ten obchod, ale možno to už skúsiť aj odovzdať ďalej. To by bolo takým nejakým mojím želaním. 

Čo sa týka silných stránok a zručností, aké si si priniesol k nám do BILLA? 

No tú zdravú cieľavedomosť, flexibilitu a empatiu. Toto podľa mňa u nás niektorí zamestnanci predtým nemali. 

Aké sú pre teba najdôležitejšie kvality v práci? 

Kvalitný tím. Naša práca nie je o jednotlivcovi, ale o tom tíme, ktorý sa buduje. Aj vo svojej práci udržiavaš a dosahuješ tú vysokú kvalitu tým tímom, že s ním komunikuješ, si s ním otvorený a poskytujete si navzájom spätnú väzbu. Ďalej je to aj o kompromisoch. 

Ako sa snažíš v rámci svojej pozície poskytovať zákazníkom kvalitné služby?

Prihovorím sa. Nie je to len o tom, že rozdám úlohy a pozerám sa, ale aktívne sa spolupodieľam aj na tom predaji, pýtam sa tých zákazníkov. Ja mám jednu veľkú výhodu, že momentálne pracujem na predajni, kde ma tí ľudia poznajú, pýtajú sa ma. Ja sa naopak pýtam na spätnú väzbu, čo by možno zlepšili, čo vidia ako zlé alebo aký sortiment by chceli doplniť. Proste zákazníka neberiem len ako nejakú mernú jednotku, že prišiel, nakúpil, odišiel, nechal tu nejaký peniaz, ale záleží mi na ňom. Veľmi mi na tom záleží, aby nás zákazníci nevnímali len ako jeden z tých ďalších reťazcov, ktorých na Slovensku je viac než dosť. 

Aké vlastnosti a zručnosti by podľa teba mali mať kvalitní ľudia?  

Ono… najprv človek musí chcieť, potom tá kvalita už príde sama. Takže určite nejakú cieľavedomosť, flexibilitu a tvrdohlavosť. Nebáť sa vystúpiť z tej komfortnej zóny. A o tom je tá kvalita, že ty už musíš vnútorne nastaviť, že teraz niečo investuješ do toho, aby si rástol.