Rozvíjame rozmanitosť a dávame možnosť rásť

V spoločnosti sa už tisícročia dennodenne stretávame s rôznorodosťou. Vnímame, že každý zastáva inú funkciu a pracuje na inej pozícii. Aj pre nás v BILLA je jednou z hlavných hodnôt diverzita, na ktorej budujeme našu zamestnávateľskú značku. Vážime si rozmanitosť názorov, skúseností a talentov. Veríme, že rôznorodosť nás obohacuje a pomáha nám lepšie porozumieť nášmu zákazníkovi a jeho potrebám.