Duálne vzdelávanie je potrebné robiť srdcom

Problematika vzdelávania a následného úspešného uplatnenia študentov v praxi je v súčasnosti celospoločensky diskutovanou témou. Jednou z možností spojenia teoretických informácií a zároveň získania praktických skúseností a zručností je možnosť študovať v duálnom systéme, ktorú poskytuje aj naša spoločnosť BILLA.