Journal

Duálne vzdelávanie je potrebné robiť srdcom

Problematika vzdelávania a následného úspešného uplatnenia študentov v praxi je v súčasnosti celospoločensky diskutovanou témou. Jednou z možností spojenia teoretických informácií a zároveň získania praktických skúseností a zručností je možnosť študovať v duálnom systéme, ktorú poskytuje aj naša spoločnosť BILLA.

V tomto školskom roku sa u nás vzdeláva 27 študentov zo štyroch stredných škôl. Prax získavajú na ôsmich predajniach pod vedením jedenástich inštruktorov. Sú to naši zamestnanci, ktorí sa venujú popri svojej práci aj odbornému výcviku žiakov. Aký je ich pohľad na duálne vzdelávanie?  

Anna Párnická je zamestnaná v našej spoločnosti už 12 rokov ako predavačka-pokladníčka. Študentom sa popri svojej práci venuje už piaty rok. 

„Určite má význam venovať sa budúcej generácii. Energia, ktorú do našich študentov investujeme, sa nám denne vracia. Je to predovšetkým o našom prístupe. Ja to vidím tak, že keď ich niečo nové naučíme, tak si to potom radi vyskúšajú. Snažíme sa ich viesť ku samostatnosti. Ja osobne som veľmi rada v prítomnosti mladých ľudí. Občas s nimi zažívame zaujímavé a veselé historky.“

Soňa Bonková patrí do radov zamestnancov spoločnosti BILLA už rekordných 30 rokov. Vypracovala sa až na pozíciu vedúcej predajne.      

„Jednoznačne vidím zmysel v zapojení sa do duálneho vzdelávania. Už predtým som mala skúsenosti s praktickým výcvikom žiakov na našej predajni. Vnímam to tak, že je nielen potrebné im venovať dostatočnú pozornosť, ale pristupovať k nim spravodlivo, na to sú veľmi citliví. Ich pravidelnú prítomnosť vnímame všetci ako veľkú pomoc. Nemôžeme od nich ale vyžadovať niečo, čo sme ich nenaučili. Pretože sa cítia byť súčasťou nášho kolektívu, radi sa zapájajú do spoločných pracovných aktivít. Treba si k nim vedieť nájsť cestu. Nie vždy je to jednoduché. Odmenou je, keď si získate ich dôveru.“ 

Erika Gabrišová pracuje u nás takmer 15 rokov. Okrem iného má za sebou skúsenosti aj ako vedúca predajne. Aktuálne pôsobí ako interná trénerka. Pri jej práci jej pomáha aj ukončené vzdelanie v pedagogickej oblasti.

 „Nehovorím, že práca so študentmi je vždy ľahká, čo môže niektorých odrádzať. Inštruktorkou som štvrtý rok a určite neľutujem, že som sa ňou stala. Predovšetkým to znamená veľa vysvetľovania, nastavovania pravidiel. Samozrejme, že je dôležité študentom venovať čas a pozornosť, zaujímať sa o nich. Poznatky vnímajú inak, ako naši zamestnanci. Sú to ako nepopísané listy, ktoré treba usmerňovať a učiť pracovným návykom a zodpovednosti. Zo začiatku je to podobné ako pri novonastúpených zamestnancoch. Ako veľmi dôležité vnímam ich začlenenie do kolektívu, aby ich aj zamestnanci vnímali ako budúcich rovnocenných kolegov. Z môjho pohľadu je prínosom najmä to, že sa vzdelávajú postupne a dôkladnejšie sa môžu naučiť procesy na predajni. Keď potom nastúpia do zamestnania, sú už skúsení. Predajňa môže ťažiť z ich vedomostí, ktoré nadobudli počas štúdia a nemusia sa venovať ich zaškoľovaniu, ako je to u nového zamestnanca. Verím, že práve z nich dokážeme vychovávať aj našich budúcich zástupcov.” 

Elena Blahová začínala ako hlavná pokladníčka, neskôr sa stala zástupkyňou a vedúcou predajne. Svoje 17-ročné skúsenosti teraz odovzdáva našim zamestnancom z pozície internej trénerky. Ako inštruktorka duálneho vzdelávania pôsobí druhý rok. 

„Stretnutia so študentmi robia môj pracovný život krajším, zaujímavejším. Obohacujeme sa navzájom názormi, pohľadom na určité témy a hlavne zažijeme spolu aj veľa humorných situácií. Určite mi dali iný pohľad na dnešnú generáciu- v pozitívnom zmysle.    Ja to vidím tak, že si vychovávame budúce generácie. Aj keď nie všetci po ukončení štúdia zostanú u nás pracovať, môžu ďalej pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Našou úlohou je predovšetkým pripraviť ich do života.”

Monika Blahová počas 19-tich rokov v našej spoločnosti prešla viacerými pozíciami. Aktuálne je vedúcou predajne v OC Mirage. Jej kolegyňa Elena Kavalcová pracuje u nás už 26 rokov. Začínala ako predavačka- pokladníčka, dlhé roky sa starala o oddelenie Ovocie-zelenina a teraz pracuje na pozícii administratívnej pracovníčky. Obidve sú nováčikmi v time inštruktoriek duálneho vzdelávania. Tohtoročným prvákom sa venujú na svojom pracovisku od septembra 2022. 

„Od začiatku sme vedeli, že je dôležité, ako si našich dualistov zaučíme. Sú u nás ešte len krátko, ale ich prítomnosť vnímame určite pozitívne.“

Ďalšie články