Podpísali sme chartu diverzity

V BILLA je jedným z našich cieľov vytvárať pre svojich zamestnancov a zamestnankyne rozmanité a rešpektujúce prostredie. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa slová Diverzita a Inklúzia dostávajú oveľa výraznejšie do popredia, stávajú sa pomaly súčasťou každodenného života a diania. Oba pojmy sú vzájomne prepojené a odkazujú na rôznorodosť jednotlivcov.