Journal

Podpísali sme chartu diverzity

V BILLA je jedným z našich cieľov vytvárať pre svojich zamestnancov a zamestnankyne rozmanité a rešpektujúce prostredie. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa slová Diverzita a Inklúzia dostávajú oveľa výraznejšie do popredia, stávajú sa pomaly súčasťou každodenného života a diania. Oba pojmy sú vzájomne prepojené a odkazujú na rôznorodosť jednotlivcov.

V utorok 21. novembra sme sa v priestoroch Galérie Nedbalka v Bratislave pridali ku signátorom Charty diverzity, ktorému dominovala téma zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením. K charte sa zároveň pridalo ďalších päť firiem. Chartu za našu firmu podpísal vedúci HR oddelenia Peter Lackó v spoločnosti Employer Branding špecialistky Silviou Šoóš.

Podpi­som Charty diverzity sa zamestnávatelia zaväzujú vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a zamestnankyne, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. Tým nielen napomáhajú eliminovať riziko sťažností z hľadiska diskriminácie, ale snaha organi­zácie o rôznorodosť znamená tiež budovanie pozitívneho obrazu organizácie pred jej klientmi, zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi.

V BILLA zamestnávame široké spektrum ľudí. Práve rôznorodosť vnímame ako veľmi výhodnú z hľadiska ľudského potenciálu a umožňuje nám výber tých najlepších talentov.

V našich radoch podporujeme významne aj generačnú diverzitu, čoho výsledkom je zamestnávanie rôznych vekových kategórií. Mladým študentom umožňujeme získavať cenné informácie už počas školy v rámci programu Duálne vzdelávanie, nadobudnúť v priebehu prázdnin pracovné návyky a zarobiť si peniaze. Diverzita a inklúzia nie sú len globálnymi trendami, ale sú dôležitými prvkami pri organizovaní efektívnejšej a spravodlivejšej pracovnej sily.

Charta diverzity Slovensko bola slávnostne spustená 30. mája 2017 a stala sa súčasťou Európskej platformy Chárt diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie. Na Slovensku sa tvorbe Charty diverzity venovala organizácia Diversity PRO, ktorá má za cieľ osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku zameriavajúc sa na témy LGBTI+, spolu so skupinou firiem v rámci Centier zdieľaných služieb pri Americkej obchodnej komore. V roku 2017 Chartu ako jednu zo svojich iniciatív prebralo združenie Business Leaders Forum a jej národným administrátorom sa stala Nadácia Pontis.

Ďalšie články