Ageizmus

Ageizmus, teda diskriminácia a predsudky na základe veku, sa netýkajú iba starších generácií. Často si neuvedomujeme, kde všade je ageizmus prítomný. Na voľnú pracovnú pozíciu napríklad hľadáme flexibilného zamestnanca či zamestnankyňu, bez detí, niekoho, kto zapadne do kolektívu. Inokedy zas zháňame mladšieho človeka, ale ten nemá dostatočné skúsenosti, prípadne by mal by riadiť vekovo staršieho pracovníka. Taký…