Journal

Ageizmus

Ageizmus, teda diskriminácia a predsudky na základe veku, sa netýkajú iba starších generácií.

Často si neuvedomujeme, kde všade je ageizmus prítomný. Na voľnú pracovnú pozíciu napríklad hľadáme flexibilného zamestnanca či zamestnankyňu, bez detí, niekoho, kto zapadne do kolektívu. Inokedy zas zháňame mladšieho človeka, ale ten nemá dostatočné skúsenosti, prípadne by mal by riadiť vekovo staršieho pracovníka. Taký je kolobeh v oblasti ľudských zdrojov.

Z prieskumu Zippia vyplýva, že aj keď sú kandidáti vo veku 40 – 65 rokov pozývaní na pohovor rovnako často ako ich mladší konkurenti, pracovnú pozíciu nakoniec získajú v 40 % menej prípadoch. Keďže až 67 % percent zamestnancov vo veku 40 – 65 rokov plánuje pracovať aj po oslave svojich 66. narodenín, stojí za zamyslenie, prečo nie sú pre zamestnávateľov rovnako atraktívni.

Z prieskumu vyplýva, že ľudia vo veku 50+ majú problém prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam, nie sú až takí technologicky zdatní a ťažšie sa riadia, no niekedy to môže byť celkom opačne. Ak sme teda nášho potenciálneho kolegu ešte nespoznali, nenechajme sa ovplyvniť predsudkami o veku.

V spoločnosti BILLA sme zástancami rovnakých možností pre všetky vekové kategórie. Náš najmladší kolega sa narodil v roku 2005 a najstarší v roku 1946. U mladých vítame húževnatosť i hlad po nových vedomostiach a zručnostiach. U starších kolegov si zas ceníme bohaté skúsenosti, ktoré v priebehu pracovného života získali.

A čo robíme pre to, aby u nás ageizmus nedostal šancu? Formou vzdelávania a osvety sa snažíme predchádzať šíreniu falošných predstáv o živote a potrebách staršej generácie. Usilujeme sa tiež o to, aby u nás mladí ľudia mohli pracovať flexibilne popri štúdiu.

Ďalšie články