Journal

Predstavujeme zamestnanecké piliere BILLA: 1. DOBRÝ KOLEKTÍV

Či ste dlhoročný pracovník alebo začínajúci brigádnik, všetci tvoríme DOBRÝ KOLEKTÍV. Práve preto tento pilier predstavujeme ako prvý.

1. DOBRÝ KOLEKTÍV

Nezištná pomoc kolegu, dobre mienená rada, povzbudenie, ranný pozdrav, či obyčajný úsmev, tým všetkým prispievame k dobrej atmosfére na pracovisku. Nemusíme mať na všetko rovnaký názor, ale vzájomným rešpektom a pozitívnym nastavením si dokážeme lepšie vychutnať spoločné úspechy, aj ťažšie obdobia. Toto nastavenie nám pomôže predchádzať, ale aj lepšie prekonávať konfliktné situácie.

DOBRÝ KOLEKTÍV je to, o čo sa môžeme oprieť, na čo sa môžeme spoľahnúť, a to, čo tvoríme spoločným úsilím.

Ďalšie články