Journal

Na vašom hlase záleží

Pomôžte nám vyhrať anketu Najzamestnávateľ 2023 a dajte svetu vedieť, že BILLA je výborné miesto na prácu! Lebo vieme, že úspech firmy nespočíva len na číslach, ale aj na hodnotách, ktoré vytvára pre svojich zamestnancov, zákazníkov aj samotné okolie.

Zlepšujeme pracovné prostredie, aby bolo modernejšie a príjemnejšie. Snažíme sa zabezpečiť pracovné podmienky, ktoré umožňujú zamestnancom udržiavať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Raz ročne prehodnocujeme mzdy všetkých zamestnancov. Podporujeme rozvoj manažmentu na všetkých úrovniach. Najvyššie vedenie spoločnosti spolu s manažérmi prvej úrovne absolvujú rôzne manažérske programy v rámci skupiny REWE, zamerané na rozvoj medzinárodných skúseností v manažmente. 

BILLA si zakladá aj na tom, aby poskytovala príležitosti pre vzdelávanie a kariérny rast. podporujeme jazykové vzdelávanie špecialistov v administratíve. Jazykové kurzy sú organizované podľa jazykovej úrovne, ktorú zisťujeme testovaním podľa európskeho jazykového rámca. V roku 2022 sa do jazykového vzdelávania zapojilo v rôznych skupinách celkom 78 zamestnancov, čo predstavuje 31% špecialistov v administratíve.  

Zároveň rozvíjame ponuku rôznorodých benefitov pre svojich zamestnancov. V roku 2022 sme uviedli nový svet benefitov zameraných na zdravie a oddych prostredníctvom aplikácie Benefit Plus, ktorú začalo využívať 63% zamestnancov. Prostredníctvom tejto aplikácie zlepšujeme širokú paletu interných aj externých benefitov. V roku 2023 sme otvorili novú ponuku možností cestovania a rekreácií. Pri príležitosti oslavy 30. výročia sme poskytli mimoriadnu dotáciu vo výške 150 – 350 Eur v roku 2023 (obidva polroky). Ponuku Benefit Plus neustále zlepšujeme. V Decembri vám plánujeme ponúknuť novú kategóriu. 

Dlhodobo organizujeme športové alebo kultúrne podujatia, na ktorých majú možnosť naši zamestnanci sa aktívne zúčastňovať. Ide o bežecké, futbalové, lyžiarske alebo turistické podujatia. Taktiež pravidelne organizujeme športový deň, BILLA Cup pre predajne, aktívne podporujeme teambuilding formou príspevku pre kolektívy. 

Keď pracujete s nami, ste súčasťou tímu, ktorému záleží na svojich zákazníkoch, ako aj na kolegoch a kolegyniach navzájom. Sme tu pre našich zamestnancov, nech sa deje čokoľvek. Snažíme sa zabezpečiť pracovné podmienky, ktoré umožňujú zamestnancom udržiavať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. S touto oblasťou súvisia dva zamestnávateľské piliere, ktoré sú veľmi dôležité – Ústretový vedúci a Dobrý kolektív. 

Ak si myslíte, že si zaslúžime byť Najzamestnávateľ roka 2023, dajte nám svoj hlas na stránke  www.najzamestnavatel.sk . Dať hlas je možné len jednej spoločnosti v každom odvetví každý deň do 31. 12. 2023. Preto nezabudnite hlasovať každodenne. 

 

Ďakujeme vám za Vašu podporu! 

Ďalšie články