Journal

Na prvom mieste je zodpovedný prístup k práci aj kolegom

O tom, ako každý zamestnanec, ktorý je ochotný podieľať sa na firemnej kultúre a spĺňa kritériá dostane v BILLA šancu napredovať, porozprával vedúci ľudských zdrojov BILLA Peter Lackó.

Umelcom dala BILLA šancu preklenúť kritické obdobie, zamestnáva ľudí so znevýhodneniami, so zamestnancami si spoločne nastavila štyri kľúčové firemné piliere a zdvihla im platy. 

Keby ste mali povedať, v čom sa líši práca pre BILLA v porovnaní s ostatnými reťazcami, čo by to bolo? Prečo by mali záujemcovia o prácu uprednostniť práve vás?

PL: Aj napriek tomu, že BILLA je na Slovensku viac ako 25 rokov a podmienky na pracovnom trhu sa veľmi zmenili, sme predovšetkým férovým zamestnávateľom. Pristupujeme k zamestnancom zodpovedne. Naším spoločným cieľom sú spokojní zákazníci. Veríme, že tí budú spokojní, keď sa budú o nich starať šikovní a rovnako naladení zamestnanci. Vytvárame slušné pracovné prostredie, záleží nám na dobrom kolektíve a od vedúcich vyžadujeme rozvinuté manažérske zručnosti.

Neustále zlepšujeme pracovné prostredie, automatizujeme rôzne procesy a prinášame novinky, ale tiež si uvedomujeme, že práca s potravinami nie je jednoduchá. Vyžaduje si dodržiavanie prísnych hygienických predpisov, efektívnu prácu s tovarom, starostlivosť o regály a predovšetkým slušnú komunikáciu so zákazníkmi. V BILLA sa dá medzi regálmi stále nájsť príjemný personál.

Ako sa prejavila korona na prijímaní nových zamestnancov, ako to zmenilo vaše procesy?

PL: Koronavírus zmenil náš život. Zmenil život na našej centrále, na logistike aj na predajniach. Pri prijímacích rozhovoroch platia prísne bezpečnostné opatrenia, kvôli rúškam nie je možné vidieť verbálne prejavy uchádzačov o prácu. Robíme viac telefonických pohovorov a keď sa dá, tak využívame video rozhovory cez Skype.

Akú dôležitosť prikladáte nominácii v ankete Najzamestnávateľ 2020?

PL: V minulých rokoch sme sa do tejto ankety aktívne nezapojili. Keďže sme však v tomto roku venovali veľa pozornosti tvorbe a komunikácii našej zamestnávateľskej značky vrátane dôležitých pilierov, do ankety sme sa rozhodli zapojiť. Veríme, že pre našich zamestnancov robíme veľa dobrých vecí, aby boli v našej spoločnosti dlhodobo spokojní. Potvrdzuje to aj náš veľký zamestnanecký prieskum v tomto roku, do ktorého sa zapojilo až 76 % našich zamestnancov. Výsledky poukázali na výrazné zlepšenia v mnohých oblastiach, o ktorých hovoríme. Pre mňa osobne bude dobré umiestnenie v tejto ankete ocenením všetkých, ktorí sa na dobrom mene našej zamestnávateľskej značky BILLA podieľajú.

Pod dôležitými piliermi máte zrejme na myslí tie štyri, ktoré ste si nedávno nastavili so zamestnancami?

PL: Áno. Štyri piliere predstavujú prvky alebo oblasti, na ktorých stojí náš úspech a sú pre našu spoločnosť jedinečné z pohľadu zamestnancov. Volajú sa Dobrý kolektív, Ústretový vedúci, Práca za rohom a Možnosť vyniknúť. Nielenže si ich uvedomujeme, ale chceme ich dať na vedomie aj externým záujemcom o prácu u nás. Ak sú tieto prvky dôležité pre nich, sú správnymi kandidátmi pre nás. Na druhej strane tieto piliere rozvíjame v našej firemnej kultúre.

Rozhodli ste sa podporiť umeleckú obec a zamestnať ľudí z kultúrnych oblastí. Prečo, čo tomu predchádzalo? Pozície ste vytvorili alebo ste obsadili chýbajúce?

PL: Už počas prvej vlny pandémie sme nadviazali úspešnú spoluprácu v externými spoločnosťami, ktorým sme dočasne alebo aj trvalo ponúkli prácu u nás. Keď sme začali rozhovory s umeleckou obcou, nadviazali sme na predchádzajúce spolupráce. Sme radi, že môžeme pomôcť iným a zároveň oni pomôžu aj nám. Umelci budú môcť u nás nájsť krátkodobé alebo dlhodobé uplatnenie, a to podľa aktuálnej situácie v našich regiónoch a predajniach.

Akí ľudia vám najviac chýbajú?

PL: Nedostatok ľudí pociťujeme predovšetkým na západnom Slovensku, a to pri všetkých pracovných pozíciách. Je to špecifikum sektora a dynamiky pracovného trhu. Náš sektor nie je najatraktívnejší a často pre mnohých je to len dočasné zamestnanie, kým si nájdu inú prácu. Uviedli sme nedávno do života našu novú stránku www.sikovni.sk, kde môžu záujemcovia o prácu u nás nájsť všetky aktuálne voľné pozície. Zároveň môžu nahliadnuť aj do našej vnútornej kuchyne a spoznať príbehy našich zamestnancov.

Kde sa nedostatok ľudí prejavuje najvýraznejšie?

PL: Celoplošne vnímame, že veľkou výzvou je v posledných rokoch nájsť ľudí na vedúce pozície v našich predajniach. Sú to pozície ako noví vedúci predajní, zástupcovia alebo vedúci na lahôdkach. Mnohým chýba chuť viesť ľudí, riadiť procesy, zdolávať prekážky, hľadať riešenia. Tu vidím skutočný problém nielen v našom sektore, ale celkovo na Slovensku. Manažérsku prácu vnímam ako oveľa náročnejšiu ako predtým. Na druhej strane nám chýba generácia ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa chcú stať šikovnými vedúcimi rôznych prevádzok.

Veľa firiem sa vyhýba zamestnaniu kandidátov s vekom vyšším ako 50 rokov. Ako je to u vás?

PL: Vek kandidátov nie je pre nás dôležitý, len to, či spĺňajú naše kritériá na zamestnanca. A to sa týka kategórie kandidátov 50 rokov a viac, ale aj  ľudí so zníženými schopnosťami, prípadne iným znevýhodnením – pokiaľ dokážu vykonávať činnosti súvisiace s pracovnou pozíciou, radi im pracovnú príležitosť poskytneme.

Nedávno ste sa rozhodli plošne zdvihnúť platy svojim zamestnancom na predajniach. Čo vás k tomu viedlo?

PL: Uvedomujeme si, že okrem pracovného prostredia je platové ohodnotenie pre našich zamestnancov veľmi dôležité. Každý rok prehodnocujeme a upravujeme platy zamestnancov. Na predajniach sme minulý rok zvýšili mzdy o 10 % a tento rok ich opäť zvyšujeme o takmer 7 %. Je to nadštandardné zvýšenie v porovnaní s trhom. Vedie nás k tomu prirodzene situácia na trhu, ale taktiež dobré výsledky a zlepšovanie produktivity.

Ako veľmi je bežné, že z najnižšej pozície sa človek u vás vypracuje na vyššiu pozíciu? Ako vyzerá potenciálny kariérny rast?

PL: Za prvých 9 mesiacov tohto roka sme obsadili 20 % našich kľúčových pozícií na predajniach interne (zo 720 kľúčových pozícií na predajniach). Okrem toho, 30 % našich vedúcich bolo povýšených v tomto roku interne z nižších pozícií. Šikovní zamestnanci na najnižších pozíciách v priebehu dvoch až troch rokov môžu postúpiť na pozíciu vedúceho lahôdok alebo na vedúceho predajne.

Jedným z vašich pilierov je Ústretový vedúci. Pod tým si každý predstaví niečo trochu iné. Čo to znamená pre BILLA, jazykom bežného zamestnanca?

PL: Jazykom bežného zamestnanca BILLA to znamená každodenný aktívny kontakt a dlhodobú starostlivosť. Považujeme za veľmi dôležité, aby vedúci denne informoval svojich ľudí o novinkách, monitoroval kvalitu ich práce a rozhodoval o prioritách. Má pristupovať ku každému individuálne, má zohľadňovať individualitu zamestnancov, ale zároveň má vyžadovať zodpovednosť a tímovosť. Dlhodobo je pre nás dôležité, aby sa staral o zaškoľovanie nových kolegov, ako aj o rozvoj všetkých členov tímu.

BILLA získala prestížne ocenenie, ktoré udeľuje švajčiarska organizácia ICERTIAS – „Priateľ zákazníkov”. Aký podiel na zisku tohto ocenenia má prístup k vlastným zamestnancom?

PL: Tento podiel je ťažké vyčísliť. Môžem však potvrdiť, že priateľskosť k zákazníkom je jedným zo základných princípov BILLA. Zamestnancov učíme ľudskému prístupu už od prvých dní po nástupe. Pravidelne tieto princípy zdôrazňujeme a taktiež preverujeme prostredníctvom interných alebo externých kontrol. Takže si myslím, že toto ocenenie je prirodzeným výsledkom našej dlhoročnej filozofie. Myslím si, že toto ocenenie je o to vzácnejšie, že ľudskosť dokážeme potvrdzovať aj v týchto náročných časoch.

Akým spôsobom v BILLA motivujete kolegov k spolupráci?

PL: Vzájomná pomoc kolegov je v našej kultúre dobre zakorenená. Prostredníctvom občianskeho združenia BILLA ľuďom organizujeme množstvo podporných aktivít, či už pre rodiny v ťažkej situácii, pre jednotlivcov so životným postihnutím alebo rôzne komunitné aktivity. Okrem toho poskytujeme príležitosť pre našich zamestnancov pravidelne sa stretávať mimo práce, a to na organizovaných športových, kultúrnych alebo tímových aktivitách. V neposlednom rade chcem spomenúť našu jedinečnú zbierku BILLA Anjel, ktorú organizujeme kvartálne s cieľom dobrovoľne vyzbierať finančné prostriedky pre niektorého nášho kolegu v núdzi. Som si istý, že všetky tieto aktivity pozitívne ovplyvňujú spoluprácu a tímovosť. Navyše, dobrý kolektív je naším nosným pilierom, ktorý silne presadzujeme a rozvíjame.

Aké vlastnosti považujete za dôležité u budúcich zamestnancov?

PL: V prvom rade je to zodpovedný prístup k práci a kolegom. Pre nových kolegov máme pripravený plán adaptácie a zaškolenia počas prvého mesiaca, aby sa naučili dôležité postupy a získali potrebné návyky. V druhom rade je to flexibilita a tímovosť. Neustále sa nám potvrdzuje, že iba dobrý kolektív dokáže dosahovať dobré výsledky a tvoriť prostredie, kam chodia zákazníci radi.

Dobrý kolektív sa nebuduje ľahko. Ako pomáhate profesijnému rozvoju vašich zamestnancov?

PL: Keďže prijímame do našich predajní množstvo nových zamestnancov, ktorí nemajú skúsenosti v maloobchode, poskytujeme im intenzívne školenie v našich tréningových centrách alebo v školiacich predajniach. Následne ponúkame pravidelné odborné školenia podľa jednotlivých profesií a dodatočné možnosti školení pre tých, ktorí chcú v našej spoločnosti kariérne rásť.

Veľa firiem kladie dôraz na rovnováhu pracovného a osobného života. Ako je to v BILLA?

PL: Zdravie našich zamestnancov je dôležité, keďže práca na väčšine našich pozícií je aj fyzicky náročná. Okrem školení a pracovných pomôcok dbáme na to, aby dodržiavali pracovný čas, prestávky na odpočinok a oddych. Mnohé naše tímy si zároveň pomáhajú nielen v práci, ale aj v osobnom živote. Vedieme vedúcich k tomu, aby boli ústretoví k našim zamestnancom pri ich individuálnych situáciách. V živote našej firmy je prirodzené pomáhať kolegom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii alebo potrebujú dočasne upraviť pracovný čas.

Ďalšie články