Journal

Diverzita a Inklúzia

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa slová Diverzita a Inklúzia (D&I) dostávajú oveľa výraznejšie do popredia, stávajú sa pomaly súčasťou každodenného života a diania. Oba pojmy sú vzájomne prepojené a odkazujú na rôznorodosť jednotlivcov.

V spoločnosti BILLA máme snahu transparentne a intenzívne komunikovať a aplikovať D&I do bežného pracovného života a našich procesov. V rámci HR oddelenia vnímame tému D&I ako kľúčovú a veľmi významnú.

Pozitívnym dôsledkom je, že zamestnanci, ktorí majú na pracovisku vytvorené bezpečné zázemie a cítia sa tam dobre, sú oveľa produktívnejšími a tiež sa menej často zaoberajú otázkou zmeny zamestnania. Svedčia o tom aj realizované výskumy, ako napr. výskum spoločnosti Deloitte dokazuje, že inkluzívne pracoviská sú dôležité pre 80 % kandidátov, v prípade zvažovania zmeny zamestnania.

Naším cieľom je vytvárať bezpečnejšie, šťastnejšie a teda aj produktívnejšie pracoviská.

V BILLA pracuje viac ako 4 000 zamestnancov. Každý z nás má odlišné pohľady, skúsenosti z pracovnej oblasti, životný príbeh, náboženskú orientáciu a pod. Ťažíme z toho a rozdielnosť pretavujeme v pozitívnu hodnotu. Sila samotnej rozmanitosti má množstvo výhod. Učí nás vzájomne sa rešpektovať, tolerovať a vážiť, bez ohľadu na rozdielnosť.

V BILLA zamestnávame široké spektrum ľudí. Práve rôznorodosť vnímame ako veľmi výhodnú z hľadiska ľudského potenciálu a umožňuje nám výber tých najlepších talentov. Už vyššie spomínaná rôznorodosť podporuje šírku a hĺbku inovatívneho a kreatívneho myslenia jednotlivcov a to je cesta, ktorou sme sa ako spoločnosť rozhodli vydať.

Z praxe nám vychádza, že samotná rôznorodosť nám bola prínosná tiež počas riešenia zložitých tém a rozhodovaní, pretože zastávame názor, že rôzne pohľady a skúsenosti môžu prispieť k lepším výsledkom a inováciám.

Veľmi významnou témou je u nás aj veková diverzita. Do zamestnania vstupujeme priemerne od 18-tich rokov. V našich radoch podporujeme významne generačnú diverzitu, čoho výsledkom je zamestnávanie rôznych vekových kategórií. U nás nie je výnimočné vidieť pracovať dôchodcov alebo seniornejších pracovníkov, či už sa bavíme o centrále, logistických centrách alebo predajniach. Mladým študentom umožňujeme získavať cenné informácie už počas školy v rámci programu Duálne vzdelávanie, nadobudnúť v priebehu prázdnin pracovné návyky a zarobiť si peniaze.

Diverzita a inklúzia nie sú len globálnymi trendami, ale sú dôležitými prvkami pri organizovaní efektívnejšej a spravodlivejšej pracovnej sily.

Našim rodičom malých detí, ktorí sa chcú skôr vrátiť z materskej/rodičovskej dovolenky, umožňujeme spolupracovať formou kratších alebo flexibilných pracovných úväzkov, prispôsobiť si pracovný deň podľa svojich pracovných i súkromných potrieb. Samozrejme, kontakt s nimi nestrácame ani po samotnom nástupe na materskú či rodičovskú dovolenku. Rodičia vracajúci sa do práce sú charakteristickí vyššou lojálnosťou voči zamestnávateľovi, výborným time managementom a majú dobrú schopnosť priorizovať si úlohy.

Ďalšie články